Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden behorende bij de Webwinkel bed-linnenshop.nl


1. Algemeen
De Vlijt Linnen is een onderneming op het gebied van bedtextiel, tafelmode en badtextiel. De winkelformule van De Vlijt Linnen BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid- West Nederland te Middelburg onder nummer 22029019. Het BTW nummer is NL 8087.25.907.B.03. Al deze gegevens vind u terug op onze site onder contact en op uw orderbevestiging.

Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de website www.consuwijzer.nl, op welke website uw rechten en plichten met betrekking tot koop op afstand nader worden toegelicht. De regels inzake koop op afstand zijn opgenomen in de artikelen 7:46a tot en met 7:46h van het Burgerlijk Wetboek en hebben betrekking op koopovereenkomsten die bijvoorbeeld via websites tot stand zijn gekomen.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de via de webwinkel www.bed-linnenshop.nl  gekochte producten. Producten die in een winkel worden gekocht, vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die in de winkel gelden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via www.bed-linnenshop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

3. Webwinkel bed-linnenshop.nl
Wij doen ons best om onze webwinkel up-to-date te houden. Wanneer onverhoopt een product niet leverbaar is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

De op de webwinkel gebruikte foto’s zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat de kleuren van geleverde producten wat afwijken.

Alle informatie, producten of diensten die u aantreft op deze webwinkel kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel De Vlijt Linnen haar best doet om alle informatie, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, gederfde inkomsten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze webwinkel. Bedlinnen-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uiteraard binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval aanvaardt De Vlijt Linnen aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht in welke vorm of onder welke naam dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is De Vlijt Linnen op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

4.  Geheimhouding
De Vlijt Linnen gebruikt klantgegevens uitsluitend intern ter afhandeling van een bestelling. 
Klantgegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, behalve als  u daarvoor voorafgaand en schriftelijk (of via mail of aangegeven via de website) uw toestemming heeft gegeven.


5. Opdrachten en bestellingen
Een overeenkomst komt slechtst tot stand, indien u akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden en na acceptatie van uw bestelling. De winkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Betalingen geschieden via vooruitbetaling, iDEAL, bankcontant, creditcard of giftcard. Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt de datum van betaling de datum waarop de Vlijt Linnen het bedrag op de rekening bijgeschreven heeft gekregen.

Indien u het hokje voor acceptatie van deze Algemene Voorwaarden niet aanklikt, wordt uw bestelling niet in behandeling genomen.

6. Levering
De door De Vlijt Linnen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij doen ons uiterste best om de meeste producten binnen 3-4 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort product en de betaalmethode. Mocht de levertijd op een product langer zijn dan de indicatie aangeeft, dan neemt de Vlijt Linnen via de mail contact op.

Ingeval u tijdens de bezorging niet thuis bent, kunt u het pakket ophalen bij een PostNL-punt. Mocht het pakket door u niet worden afgehaald bij een PostNL-punt dan stuurt de Vlijt Linnen het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten worden vergoed. Deze kosten zijn gelijk aan de tarieven van  Post NL (inclusief Track & Trace, beneden de 10 kg en niet door de brievenbus). Elke klant ontvangt op het moment van verzending een email, het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode is geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket bij een PostNL-punt. Mocht u niet binnen 4 dagen na de verstuurdatum de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met de Vlijt Linnen.  

7. Ruilen, garantie en aansprakelijkheid
Voor al onze producten geldt dat deze vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geruild of geretourneerd zodra deze uit hun originele verpakking zijn verwijderd en zijn gebruikt. Het passen van producten valt niet onder gebruiken, mits dit passen maar van zeer korte duur is. Verder zult u wel begrijpen dat het passen geen invloed mag hebben op de nieuwstaat van de te passen producten en de daarbij behorende verpakking. Indien u een verpakking opent, dient u dit zo zorgvuldig mogelijk, met zo min mogelijk beschadigingen te doen. U mag immers het product retourneren, maar dan moet het door u te retourneren product als nieuw door ons verkocht kunnen worden.

Indien u een beschadigd product ontvangt, wordt deze door de Vlijt Linnen kosteloos omgeruild voor een vergelijkbaar product. Hiertoe dient u binnen 2 werkdagen na ontvangst contact op te nemen met de Vlijt Linnen.

De winkel vergoedt de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Er wordt door de winkel beoordeeld of de schade verwijtbaar is aan de Vlijt Linnen.

U heeft het recht om een product binnen 14 werkdagen terug te sturen (afkoelingsperiode). U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij de portokosten voor uw rekening zijn. Om een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

  1. De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet gesloten en onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
  2. De Vlijt Linnen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer de verpakking door opening is beschadigd en of het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de Vlijt Linnen of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Vlijt Linnen schade heeft opgelopen (waaronder tevens wordt verstaan dat het product door u of derden is gewassen of anderszins is gereinigd, ook al lijkt het daardoor weer als nieuw), die aan een handeling of nalatigheid van u is of anderszins voor uw risico komt, zal de Vlijt Linnen u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De winkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
  3. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die op maat (maatwerk) vervaardigd zijn (hoeslaken. tafellakens etc.). 
  4. De afkoelingsperiode is alleen geldig indien u een product via de website heeft gekocht. Voor producten die in de winkel gekocht zijn, is de afkoelingsperiode niet van toepassing. Hiervoor gelden de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van de winkel waar u het product heeft gekocht. 
  5. De afkoelingsperiode is geen proef en/of testperiode (wanneer u bijvoorbeeld het hoofdkussen te zacht vindt of het dekbed niet warm genoeg), het is enkel bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om na te denken of u het geleverde wenst te behouden.

8. Diversen 
Indien u via de websiteopgave doet van een adres, is de Vlijt Linnen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Vlijt Linnen (schriftelijk of mail) of de website opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

De Vlijt Linnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


To Top